Τι πρόκειται να αλλάξει στη μετανάστευση στην Αυστραλία αυτόν τον Ιούλιο;

Το σύστημα μετανάστευσης της Αυστραλίας είναι ένα από τα πιο ευέλικτα συστήματα παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, η κυβέρνηση της χώρας σε συνεργασία με τις αρχές μετανάστευσης ρίχνει φως στους τομείς που χρειάζονται βελτίωση και εξαλείφει τα κενά. Επιπλέον, αναθεωρεί τη λίστα επαγγελμάτων αφαιρώντας ορισμένα επαγγέλματα και προσθέτοντας εκείνα που αποτελούν σημαντική απαίτηση στην Αυστραλία. Αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα γενικά τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο. Φέτος, θα είναι λίγο διαφορετικά. Σε ισχύ από την 1η Ιουλίου, η μετανάστευση στην Αυστραλία πρόκειται να βιώσει μια σειρά από αλλαγές, σε διάφορους τομείς.

Νούμερο 1: Η μέγιστη ηλικία για την ανεξάρτητη υποκατηγορία ειδικευμένων 189 θα μειωθεί από 49 σε 44

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, ένας υποψήφιος που υποβάλλει αίτηση για θεώρηση δημοσίων σχέσεων για την Αυστραλία στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος Ειδικευμένων Μεταναστών δεν πρέπει να είναι άνω των 49 ετών. Από την 1η Ιουλίου 207 και μετά, το όριο ηλικίας θα μειωθεί στα 44 για επαγγελματίες που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Αυστραλία. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικευμένοι επαγγελματίες που είναι άνω των 44 ετών δεν θα μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για μετανάστευση στην Αυστραλία μέσω των ακόλουθων προγραμμάτων:

  • Υποκατηγορία Υποκατηγορίας Υποκατηγορίας Υποψήφιων Βίζας 190

  • Προσωρινή περιφερειακή υποκατηγορία ειδικευμένων 489

  • New Citizen Stream της υποκατηγορίας 189

Τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης αντικατοπτρίζουν ότι μόνο το 1% των αιτούντων θεώρηση υποκατηγορίας 189 ανήκει στο εύρος ηλικιών από 45 έως 49 ετών. Αν και ο συνολικός αντίκτυπος μπορεί να είναι μικρός σε αριθμούς, θα υπήρχε σημαντική επίδραση καθώς το όριο ηλικίας για τον μόνιμο εργοδότη που χρηματοδοτείται θα μειωθεί επίσης στα 44 έτη. Ως εκ τούτου, συνιστάται ότι οι επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη μετανάστευση πριν από τον Ιούλιο για να αποφευχθεί η μη επιλεξιμότητα.

Νούμερο 2: Εισαγωγή εύκολης διαδρομής για τη μόνιμη κατοικία στη Νέα Ζηλανδία

Προερχόμενοι κατευθείαν από τις στήλες για το Acacia Immigration Australia, τα καλά νέα είναι ότι οι ειδικευμένοι επαγγελματίες που έχουν ζήσει και εργαστεί στην Αυστραλία για ελάχιστο χρονικό διάστημα 5 ετών μπορούν πλέον να γίνουν μόνιμοι κάτοικοι Νέας Ζηλανδίας, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2017. Η Αυστραλία εισάγει αυτό το εύκολο μονοπάτι ως ροή εντός του προγράμματος Skilled Independent Visa (υποκατηγορία 189). Το ρεύμα New Zealand Citizen έχει πολύ λιγότερες απαιτήσεις για να πληροί τις προϋποθέσεις:

  • Δεν απαιτείται αξιολόγηση δεξιοτήτων

  • Δεν θα απαιτηθεί δοκιμή πόντων

  • Δεν θα απαιτείται αξιολόγηση αγγλικής γλώσσας

  • Δεν θα απαιτείται πρόσκληση SkillSelect

  • Χωρίς όρια ηλικίας

  • Ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις υγείας

  • Λιγότερο αρχικό τέλος αίτησης

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αυστραλιανής Κυβέρνησης, πάνω από 60-70.000 Νεοζηλανδοί μπορεί να είναι επιλέξιμοι για αυτήν τη ροή. Επιπλέον, αυτή η ροή θα ήταν ένα μεγάλο όφελος για ειδικευμένους επαγγελματίες με 5 χρόνια εμπειρίας διαβίωσης και εργασίας και επιθυμία να μεταβούν στη Νέα Ζηλανδία.

Αριθμός 3: Αναθεώρηση λίστας ειδικευμένων επαγγελμάτων & απελευθέρωση επαγγελματικών ανώτατων ορίων

ο πρόσφατα αντικαταστάθηκε Λίστα ειδικευμένων επαγγελμάτων for General Skilled Migration Scheme αναμένεται να αναθεωρηθεί από την 1η Ιουλίου 2017. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα, ειδικά στον τομέα των Μηχανικών της Αυστραλίας που είναι καταχωρημένα στο MTSSLL αλλά δεν περιλαμβάνονται στο STSOL. Επιπλέον, υπάρχει μια συγκεκριμένη λίστα επαγγελμάτων με σημαία που διατηρείται ξεχωριστά από το Υπουργείο Παιδείας, και αυτά μπορεί επίσης να εξεταστούν για κατάργηση.

Τα επαγγελματικά ανώτατα όρια διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στις λειτουργίες των προγραμμάτων Γενικής Μετανάστευσης Ειδικευμένων. Δίνουν μια υπόδειξη σχετικά με τον αριθμό των προσκλήσεων EOI που μπορούν να εκδοθούν σε αιτούντες κάθε προγράμματος, συγκεκριμένα: Skilled Independent Subclass 189 & Skilled Regional Provisional (Family Sponsored) Subclass 489. Κάθε χρόνο, η Αυστραλία ανακοινώνει ότι τα ανώτατα όρια επαγγέλματός της Ιουλίου, με νέα ποσόστωση για κάθε κατηγορία επαγγέλματος.

Αριθμός 4: Τα Κρατικά Σχέδια Μετανάστευσης θα ανοίξουν ξανά

Επί του παρόντος, υπάρχουν πολλές από τις πολιτείες της Αυστραλίας που είτε έχουν περιορίσει τα προγράμματα πολιτειακών υποψηφιοτήτων τους είτε τα έχουν κλείσει. Μερικά από τα σημαντικά παραδείγματα είναι η Δυτική Αυστραλία, το Κουίνσλαντ, το ACT και πολλά άλλα. Επίσης, υπάρχουν αρκετές πολιτείες που έχουν φτάσει τις ποσοστώσεις τους για εξέχοντα και υψηλής ζήτησης επαγγέλματα. Πολλά από αυτά τα κράτη θα ανοίξουν ξανά τον Ιούλιο με νέα ποσόστωση κατοχής. Μέσα από προηγούμενα στατιστικά στοιχεία, μπορούμε να αναλύσουμε ότι τα περισσότερα προγράμματα υποψηφιοτήτων από το κράτος ανοίγουν και συμπληρώνονται γρήγορα. Για τους ειδικευμένους επαγγελματίες που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Αυστραλία μέσω υποψηφιότητας για πολιτεία, πρέπει να έχουν έτοιμες τις αιτήσεις τους. Αυτό όχι μόνο θα αυξήσει τις πιθανότητές τους για μια γρήγορη υποψηφιότητα στην Πολιτεία, αλλά θα τους βοηθήσει επίσης σε μια γρήγορη διαδικασία μετανάστευσης στην Αυστραλία.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*