Το Δόγμα της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Το Δόγμα της Ολομέλειας είναι ένα κεντρικό, αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τη μετανάστευση (ολόκληρο το αντικείμενο του δικαίου, η μελέτη του δικαίου και τα νομικά ζητήματα) από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το δόγμα δίνει στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία ευρεία εξουσία για τη ρύθμιση της μετανάστευσης. Επιπλέον, το δόγμα υποστηρίζει ότι τα δικαστήρια δεν πρέπει γενικά να παρεμβαίνουν σε υποθέσεις μετανάστευσης.

Το Δόγμα Εξουσίας της Ολομέλειας δίνει στο Κογκρέσο και στον Πρόεδρο την εξουσία να διαμορφώνουν πολιτική απαλλαγμένη από δικαστικό έλεγχο. Βασίζεται στην υπόθεση ότι οτιδήποτε σχετίζεται με τη μετανάστευση είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας που σχετίζεται με το δικαίωμα ενός έθνους να ορίζει τα δικά του σύνορα.

Κατά τη διάρκεια της Κινεζικής Υπόθεσης Αποκλεισμού του 1889, διατυπώθηκε για πρώτη φορά το Δόγμα της Ολομέλειας για την Εξουσία. Σε αυτή την περίπτωση, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε ένα καταστατικό που απαγόρευε την είσοδο Κινέζων εργατών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπέβαλε το επίμαχο δίκαιο σε καμία ουσιαστική συνταγματική ανάλυση.

Αυτό το δόγμα προστατεύει μια ποικιλία διατάξεων για τη μετανάστευση από τον συνταγματικό έλεγχο. Ως αποτέλεσμα, στο Matthews v. Diaz (1976), «κατά την άσκηση των ευρειών εξουσιών του σχετικά με την πολιτογράφηση και τη μετανάστευση, το Κογκρέσο θεσπίζει τακτικά κανόνες που θα ήταν απαράδεκτοι εάν εφαρμόζονταν στους πολίτες».

Ευτυχώς, το δόγμα δεν έχει περάσει αδιαμφισβήτητο. Έχει αμφισβητηθεί όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών, άλλων δικαστών και υπερασπιστών των δικαιωμάτων των μεταναστών. Παρά τις προσπάθειές τους, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έχει επισήμως απορρίψει το δόγμα.

Κατά τη διάρκεια διαφωνιών ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου και άλλων περιφερειακών δικαστηρίων, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης συχνά βασίζονται στο δόγμα όταν υπερασπίζονται ή επιχειρηματολογούν υπέρ ενός νόμου που δέχεται επίθεση για συνταγματικούς λόγους.

Εκτός από το να θεωρείται ότι έχει εξουσίες ολομέλειας στους τομείς της μετανάστευσης, το Κογκρέσο θεωρείται γενικά ότι έχει ολομέλεια στον τομέα του εμπορίου και της ρύθμισής του. Αν και κανείς δεν έχει επίσημα αναγνωρίσει τα όρια στην εξουσία της ολομέλειας του Κογκρέσου σχετικά με τη μετανάστευση, υπήρξαν επιτυχείς προκλήσεις στην ιδέα όσον αφορά το εμπόριο. Ως αποτέλεσμα, οι εξουσίες του Κογκρέσου στο εμπόριο δεν είναι πλέον πλήρεις και καλύπτουν όλα τα θέματα.

Λόγω της περίπλοκης φύσης των νόμων για τη μετανάστευση, σπάνια είναι καλή ιδέα οι άνθρωποι να επιχειρούν να υπερασπιστούν την υπόθεσή τους μόνοι τους. Οι μετανάστες που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εκπροσώπησης.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*