Ποια είναι τα κριτήρια μετανάστευσης στην Αυστραλία για ειδικευμένους εργάτες;

Η μετανάστευση στην Αυστραλία είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για νεαρά άτομα που έχουν υψηλή εξειδίκευση και επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε μια ξένη χώρα. Η οικονομία της Αυστραλίας είναι ισχυρή και η χώρα ενθαρρύνει ενεργά ειδικευμένους μετανάστες να μεταναστεύσουν. Υπάρχει ένα σύστημα που βασίζεται σε βαθμούς βάσει του οποίου αξιολογούνται οι ειδικευμένοι μετανάστες προκειμένου να εργαστούν στην Αυστραλία. Λαμβάνουν βαθμούς για τη γλωσσική επάρκεια, τα προσόντα και την εργασιακή εμπειρία.

Το πρόγραμμα μετανάστευσης της Αυστραλίας προσφέρει ευκαιρίες σε άτομα με διάφορες ηλικίες, υπόβαθρα, ανάγκες και προσόντα. Ωστόσο, η ακόλουθη διαδρομή αντικατοπτρίζει καλύτερα τις συνθήκες και τους στόχους των ειδικευμένων εργαζομένων που εξετάζουν το ενδεχόμενο μετανάστευσης στην Αυστραλία από την Ινδία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Το πρόγραμμα μετανάστευσης της Αυστραλίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση ατόμων που είναι σε θέση να συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας. Το Πρόγραμμα Skilled Migration καλωσορίζει άτομα που είναι κάτω των 45 ετών, διαθέτουν προσόντα σε οποιοδήποτε από τα διάφορα επαγγέλματα και επαγγέλματα προτεραιότητας και μιλούν αγγλικά τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο.

Μία από τις καλύτερες ευκαιρίες προσφέρεται από ειδικευμένες βίζες μετανάστευσης σε ειδικευμένους εργαζόμενους που επιθυμούν να ζήσουν και να εργαστούν στην Αυστραλία. Το πρόγραμμα Australian General Skilled Migration δίνει σε αιτήσεις για ειδικευμένους εργάτες και σε ειδικευμένους μετανάστες την ευκαιρία να επωφεληθούν από τη γλωσσική τους ικανότητα, τα προσόντα και την εργασιακή τους εμπειρία. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, μπορούν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις μετανάστευσης στην Αυστραλία και να αποκτήσουν μόνιμη βίζα για την Αυστραλία.

Ήταν το 2012 όταν εισήχθη το Skilled Migrant Selection Register ή απλά Skill Select, ένα νέο πρόγραμμα ειδικευμένων εργαζομένων από την Αυστραλιανή μετανάστευση. Για να υποβάλετε αίτηση για αυτό το πρόγραμμα πρέπει να υποβληθεί Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Το Skill Select έχει σχεδιαστεί για να χρησιμεύει ως ηλεκτρονική διαδικασία δύο σταδίων όπου πρώτα πρέπει να υποβληθεί μια αξίωση για μετανάστευση ειδικευμένων από πιθανές αιτήσεις για βίζα μέσω μιας ηλεκτρονικής. Στη συνέχεια, μια αίτηση αυστραλιανής θεώρησης μπορεί να υποβληθεί από αιτήσεις με βάση την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος.

Σε τελική ανάλυση, η βαθμολογία βαθμολόγησης των Αυστραλιανών αιτούντων βίζα σε πολλά κριτήρια επιλογής καθορίζει εάν θα επιλεγούν ή όχι. Η εκπλήρωση των κατάλληλων απαιτήσεων αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για όλους τους πιθανούς αιτούντες θεώρηση και η αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων πρέπει επίσης να ληφθεί πριν από την υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η έγκριση από το Skill Select έχει καταστεί επίσης απαραίτητη για να μπορέσει να λάβει βίζα. Αυτό έχει δημιουργήσει μια μικρή αβεβαιότητα. Ωστόσο, το αυστραλιανό πρόγραμμα μετανάστευσης για ειδικευμένους εργαζόμενους εξακολουθεί να είναι μια βιώσιμη επιλογή για όσους έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για επιτυχημένη μετανάστευση στην Αυστραλία.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*